مستر كارت 3 ساله فیزیکی با نام / قابل شارژو به نام متقاضی و با واحد ارزی قابل انتخاب دلار و یا یورو / دارای حساب بانکی مجزاء بین المللی به صورت دایمی با سوئیفت کد مستقل جهت دریافت حوالجات / بدون حداقل موجودی اولیه و سپرده گذاری در بانک برای صدور کارت و افتتاح حساب


و ده ها امکانات و مزایای دیگر  . . . (مراجعه به امکانات کارت)